Bài 24.4 Trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Trong ba bình giống hệt nhau và có chứa t... DeHocTot.com

Bài 24.4 Trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Trong ba bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vào 3 bình : bình (1) một cục than đang cháy, bình (2) hai cục than đang cháy, bình (3) ba cục than đang cháy (các cục than có kích thước như nhau).

Em hãy nhận xét về hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm trên.

Giải 

Ở bình (1) cục than cháy lâu hơn ở binh (2): Bình (2) cục than cháy lâu hơn ở bình (3) vì lượng oxi ở 3 bình như nhau.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay