Bài 24.9 Trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa hóa 8 - ... DeHocTot.com

Bài 24.9 Trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa hóa 8

Hóa học


a) Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon ? 5 mol lưu huỳnh ?

b) Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh đốt cháy 3,2 g lưu huỳnh trong 1,12 lít oxi (đktc). Vậy theo em lưu huỳnh cháy hết hay còn dư ?

Giải

a) \(C + {O_2} \to C{O_2}\)

5 mol\( \to \)5 mol

Khối lượng oxi để đốt cháy 5 mol cacbon là : 5x32=160(g).

\(S + {O_2} \to S{O_2}\)

5 mol\( \to \)5 mol

Khối lượng oxi để đốt cháy 5 mol lưu huỳnh là : 5x32=160(g).

b) Số mol lưu huỳnh: \({{3,2} \over {32}} = 0,1(mol)\)

Số mol oxi: \({{1,12} \over {22,4}} = 0,05(mol)\)

\(S + \,\,\,\,\,\,\,{O_2} \to \,\,\,\,\,\,\,S{O_2}\)

1 mol    1mol

0,05mol\( \leftarrow \)o,05mol

Theo phương trình trên ta nhận thấy lưu huỳnh còn dư:

0,1-0,05=0,05(mol)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay