Bài 25.1 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 25.1 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Trong các công thức hoá học sau, công thức nào là công thức của oxit: SO2, CH4O, CO2, NaOH, P2O5, Fe3O4, Al2O3 ?

Giải

Công thức của oxit là : SO2, SO2, P2O5, Fe3O4, Al2O3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay