Bài 25.7 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 25.7 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

Giải

Giả sử công thức hóa học của oxit có dạng \({S_x}{O_y}\)

Theo giả thiết, ta có : \({{16y} \over {32x + 16y}} = {{60} \over {100}}\)

Rút ra tỷ lệ: 

\({x \over y} = {{640} \over {1920}} = {1 \over 3} \to \left\{ \matrix{x = 1 \hfill \cr y = 3 \hfill \cr} \right.\)

Công thức hóa học của oxit lưu huỳnh là \(S{O_3}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay