Bài 26.1 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 26.1 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là :

A. CO2, SO2, Na2O, SO3, NO2.       B. CaO, CO2, SO2, P2O5.

C. CO2, SO2, SO3, P2O5, NO2.        D. NO2, P2O5, Fe2O3, CaO.

Giải

Phương án đúng là: Đáp án Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay