Bài 26.3 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Có một số công thức hoá học được vi... DeHocTot.com

Bài 26.3 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Có một số công thức hoá học được viết như sau :

KO, Al2O3, FeO, CaO, Zn2O, MgO, Mg2O, N2O, PO, SO, S2O.

Hãy chỉ ra những công thức oxit viết sai.

Giải

Những công thức oxit viết sai : KO, Zn2O, Mg2O, PO, SO, S2O.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay