Bài 26.4 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy viết tên và công thức hoá học của... DeHocTot.com
Close

Bài 26.4 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy viết tên và công thức hoá học của 4 oxit axit và 4 oxit bazơ

Giải

- 4 oxit axit : SO2 lưu huỳnh đioxit ; SO3 lưu huỳnh trioxit; P2O5 điphotphc pentaoxit; CO2 cacbon đioxit.

- 4 oxit bazơ : Na2O natri oxit ; CaO canxi oxit ; CuO đồng oxit ; Fe2O3: sắt(III) oxit.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay