Bài 26.5 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy viết các phương trình hoá học điề... DeHocTot.com

Bài 26.5 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy viết các phương trình hoá học điều chế 3 oxi

Giải

Phương trình hóa học điều chế 3 oxit:

\(S + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow S{O_2}\)

\(2S{O_2} + {O_2}\buildrel {{t^o},xt} \over\longrightarrow 2S{O_3}\)

\(2Zn + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2ZnO\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay