Bài 26.9 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi tron... DeHocTot.com

Bài 26.9 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit của nitơ là 7 : 20. Công thức của oxit là

A. N2O.                        B. N2O3.

C.NO2.                         D. N2O5.

Giải

Phương án đúng là : Đáp án Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay