Bài 28.7 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 28.7 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một cốc có dung tích là 0,5 lítệ Sau đó, người ta dùng khí cacbonic CO2 để đẩy không khí khỏi cốc đó. Hỏi phải đặt thêm vào đĩa cân bên kia quả cân bao nhiêu để cân trở lại thăng bằng ?

Biết rằng khí CO2 nặng gấp 1,5 lần không khí, thể tích khí CO2 tính ở đktc.

Giải

Khối lượng của 0,5 lít CO2 : \({{44 \times 0,5} \over {22,4}}(g)\)

Khối lượng của 0,5 lít không khí: \({{0,5 \times 44} \over {22,4 \times 1,5}}(g)\)

Khi thay không khí bằng CO2 thì khối lượng khí trong cốc tăng lên : 

\({{44 \times 0,5} \over {22,4}} - {{0,5 \times 44} \over {22,4 \times 1,5}} = {{11} \over {33,6}} \approx 0,33(g)\)

Phải đặt thêm vào đĩa cân bên kia quả cân có khối lượng 0,33 g để cân trở lại thăng bằng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay