Bài 29.10 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 29.10 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố sắt và oxi trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

Trả lời 

Theo đề bài, ta có : \({{{m_{Fe}}} \over {{m_O}}} = {7 \over 3}\)

Gọi công thức oxit sắt là \(F{e_x}{O_y}\) :

\({{{m_{Fe}}} \over {{m_O}}} = {{x \times 56} \over {y \times 16}} = {7 \over 3}\)

Rút ra: \({x \over y} = {1 \over {1,5}} = {2 \over 3} \to x = 2;y = 3\) .

Công thức hóa học của oxit là \(F{e_2}{O_3}\)

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay