Bài 29.7 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 29.7 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Xác định công thức hoá học một oxit của lun huỳnh có khối lượng mol là 64 g/mol và biết thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oxit là 50%.

Trả lời 

Giả sử công thức hóa học ủa oxit có dạng \({S_x}{O_y}\)

Cách 1: - Trong 1 mol oxit của lưu huỳnh có 32 g S và 32 g O.

             - Số mol nguyên tử S và O trong 1 mol hợp chất:

\({n_S} = {{32} \over {32}} = 1(mol);{n_O} = {{32} \over {16}} = 2(mol)\)

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử S và 2 nguyên tử O.

            - Công thức hóa học của hợp chất :\(S{O_2}\)

Cách 2: \({M_{{S_x}{O_y}}} = 64g/mol\)

           \(\% {m_S} = \% {m_O} = 50\% \)

Theo giả thiết ta có :

\({{x \times 32} \over {64}} = {{y \times 16} \over {64}} = {{50} \over {100}}\)

\( \to x = 1;y = 2\)

Công thức hóa học của oxit : \(S{O_2}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay