Bài 29.8 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Một oxit của photpho có thành phần phần ... DeHocTot.com
Close

Bài 29.8 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Một oxit của photpho có thành phần phần trăm khối lượng của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hoá học của oxit là 

A. \({P_2}{O_3}\)           B. \({P_2}{O_5}\)            C. \(P{O_2}\)           D. \({P_2}{O_4}\)

Trả lời 

Phương án B.

Cách 1: - Tìm \({m_P}\) và \({m_O}\) trong 1 mol hợp chất:

\({m_P} = {{142 \times 43,66} \over {100}} \approx 62(g);{m_O} = 142 - 62 = 80(g)\) .

-Tìm số mol nguyên tử P và O trong 1 mol hợp chất :

\({n_P} = {{62} \over {31}} = 2(mol);{n_O} = {{80} \over {16}} = 5(mol)\) .

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 2 nguyên tử P và 5 nguyên tử O. Công thức hóa học của hợp chất là :\({P_2}{O_5}\)  .

Cách 2:  Gọi công thức hóa học của oxit photpho là \({P_x}{O_y}\) .

Lập các tỷ số khối lượng:

\({{x \times 31} \over {142}} = {{43,66} \over {100}} \to x \approx 2\)

\({{y \times 16} \over {142}} = {{56,34} \over {100}} \to y = 5\)

Công thức hóa học của oxit photpho là \({P_2}{O_5}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay