Bài 31.2 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 31.2 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Phát biểu không đúng là :

A. Hiđro có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại.

B. Hiđro có thể tác dụng với một số oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

C. Hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất nhẹ, có tính khử và khi cháy toả nhiều nhiệt.

D. Hiđro có thè tác dụng với tất cả oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

Trả lời 

Phương án Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay