Bài 31.3 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Trường hợp chứa một khối lượng hiđr... DeHocTot.com

Bài 31.3 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là

A. 6.1023 ph ân t ử H2                         B. 0,6 g CH4

C. 3.1023 ph ân t ử H2O                     D. 1,50 g NH4Cl.

Trả lời 

Phương án Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay