Bài 32.2 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Thực hiện các thí nghiệm sau :(1) Sục kh... DeHocTot.com

Bài 32.2 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Thực hiện các thí nghiệm sau :

(1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

(2) Cho khí CO qua sắt(III) oxit nung nóng.

(3) Đốt cháy Mg trong bình đựng khí CO2.

(4) Đốt cháy Fe trong bình đựng khí Cl2.

(5) Sục khí SO2vào dung dịch NaOH.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

A. 3.                       B. 4                       C. 5.                     D. 2.

Trả lời  

Phương án A. Đó là các thí nghiệm (2), (3), (4).



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay