Bài 32.3 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 32.3 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho các sơ đồ phản ứng :

(1) H2 + Fe2O3 —----> Fe + H2O                                   (4) Al + CuO —---------> Cu + Al2O3

(2) CO + Fe2O3   -------- > Fe + CO2                              (5) Al + Fe2O3 -----------> Fe + Al2O3

(3) C + H2O —------> CO + H2                                      (6) C + CO2 —--------> CO

a) Hãy lập các phương trình hoá học của các phản ứng trên.

b) Quá trình nào được gọi là sự khử ? Quá trình nào được gọi là sự oxi hoá ?

c) Trong các phản ứng trên, phản ứng .nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Vì sao ? Chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hoá ?

Trả lời   

a)  \(3{H_2} + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {\rm{ 2}}Fe + {\rm{3}}{H_2}O(1)\)

\(3CO + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3C{O_2}(2)\)

\(C + {H_2}O\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CO + {H_2}(3)\)

\(2Al + 3CuO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3Cu(4)\)

\(2Al + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + A{l_2}{O_3}(5)\)

\(C + C{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2CO(6)\)

b)

 

Những phản ứng trên là phản ứng oxi hóa -khử, trong phản ứng xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay