Bài 32.5 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Phản ứng H2 khử sắt(II) oxit thuộc loạ... DeHocTot.com
Close

Bài 32.5 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Phản ứng H2 khử sắt(II) oxit thuộc loại phản ứng gì ? Tính khối lượng sắt(II) oxit bị khử bởi 2,24 lít khí hiđro (đktc).

Trả lời        

Phản ứng Hkhử sắt (II) là phản ứng oxi hóa -khử:

\(FeO\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Fe + {H_2}O\)

1 mol               1 mol 

\(x \leftarrow {{2,24} \over {22,4}} = 0,1mol\)

\( \to x = 0,1mol\)

Khối lượng FeO cần dùng: 0,1 x 72 = 7,2 (g)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay