Bài 32.6 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cần điều chế 33,6 g sắt bằng cách dùn... DeHocTot.com
Close

Bài 32.6 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cần điều chế 33,6 g sắt bằng cách dùng khí co khử Fe3O4.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng FeO4 cần dùng.

c) Tính thể tích khí CO (đktc) đã dùng.

Trả lời        

a) Ta có: \({n_{Fe}} = {{33,6} \over {56}} = 0,6(mol)\)

Phương trình hóa học:

\(F{e_3}{O_4} + 4CO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 3Fe + 4C{O_2}\)

1 mol          4 mol         3 mol

x mol \( \leftarrow \)     y mol\( \leftarrow \)    0,6 mol

\(x = {{0,6} \over 3} = 0,2(mol);y = {{0,6 \times 4} \over 3} = 0,8(mol)\)

b) Khối lượng FeOcần dùng để điều chế 33,6 g Fe:

232 x 0,2 = 46,4 (g)

c) Thể tích khí cần dùng: 0,8 x 22,4 =17,92 (lít).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay