Bài 32.9 Trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 32.9 Trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Người ta dùng khí cacbon oxit để khử đồng (II) oxit.

a) Nếu khử a gam đồng (II) oxit thì thu được bao nhiêu gam đồng ?

b) Cho a = 150 g, hãy tính kết quả bằng số.

Trả lời         

Phương trình hóa học :  \(CO + CuO\,\,\,\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\, + \,C{O_2}\)

                                                          80 g            64 g

a) \(x = {{64 \times a} \over {80}} = 0,8a\)

b) a =150 g \( \to \) Khối lượng Cu thu được : 0,8 x 150 = 120 (g).

                          de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay