Bài 33.1 Trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho các phản ứng hoá học sau : Cu + 2Ag... DeHocTot.com

Bài 33.1 Trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho các phản ứng hoá học sau :

Cu + 2AgNO3 \( \to \) Cu(NO3)2 + 2Ag \( \downarrow \)

Na2O + H2O \( \to \) 2NaOH

Fe + 2HCl \( \to \) FeCl2 + H2 \( \uparrow \)

CuO + 2HCl \( \to \)CuCI2 + H2O

2Al + 3H2SO4 \( \to \) Al2(SO4)3 + 3H2 \( \uparrow \)

Mg + CuCl2 \( \to \) MgCl2 + Cu \( \downarrow \)

CaO + CO2 \( \to \) CaCO3

HCl + NaOH \( \to \) NaCl + H2O

SỐ phản ứng thuộc loại phản ứng thế là

A. 3.         B. 4.        C. 5.             D. 6

Trả lời          

Phương án B. Đó là các phản ứng (1), (3), (5), (6).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay