Bài 33.8 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho 6,5 g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25... DeHocTot.com
Close

Bài 33.8 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho 6,5 g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25 mol axit clohiđric.

a) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

b) Sau phản ứng còn dư chất nào ? Khối lượng là bao nhiêu gam ?

Trả lời        

\({n_{Zn}} = {{6,5} \over {65}} = 0,1(mol);{n_{HCl}} = 0,25(mol)\)

a) Phương trình hóa học :

\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

1 mol   2 mol                          1 mol

0,1 mol 0,2 mol                    0,1 mol

\({V_{{H_2}}}\) thu được: 0,1 x 22,4 = 2,24(lít)  \(

b) Chất dư là HCl:

Theo phương trình hóa học trên, số mol và khối lượng HCl dư là:

 \({n_{HCl}} = 0,25 - 0,2 = 0,05(mol)\)

\({m_{HCl}} = 0,05 \times 36,5 = 1,825(g)\) .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay