Bài 36.1 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ; Ba... DeHocTot.com
Close

Bài 36.1 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ; BaO ; MgO ; P2O5 ; Fe3O4 ; K2O. Số oxit tác dụng với nước tạo ra bazơ tương ứng là

A. 3.                            B. 4.                        C. 5.                                   D. 2.

Trả lời                

Phương án B.

Đó là các oxit CaO, Na2O,  BaO; K2O.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay