Bài 36.10 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho sơ đồ chuyển hoá sau :CaCO3 ------>... DeHocTot.com

Bài 36.10 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho sơ đồ chuyển hoá sau :

CaCO3 ------> CaO ------> Ca(OH)2 -----> CaCO3.

Viết các phương trình hoá học của phản ứng biểu diễn chuyển hoá trên.

Trả lời        

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

\(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay