Bài 36.3 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Có ba chất gồm MgO, N2O5, K2O đựng riêng ... DeHocTot.com

Bài 36.3 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Có ba chất gồm MgO, N2O5, K2O đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn. Để nhận biết các chất trên, ta dùng thuốc thử là

A. nước.                             B. nước và phenolphtalein.

C. dung dịch HCl.                D. dung dịch H2SO4.

Trả lời              

 Phương án B.

MgO không tan trong nước, N2O5 tan trong nước tạo thành axit HNO3 không làm đổi màu phenolphtalein, BaO tan trong nước thành dung dịch Ba(OH)2 làm phenolphtalein chuyển thành màu hồng.

\({N_2}{O_5} + {H_2}O \to 2HN{O_3}\)

\(BaO + {H_2}O \to Ba{(OH)_2}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay