Bài 36.4 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng đượ... DeHocTot.com
Close

Bài 36.4 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước ? Nếu có hãy viết phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên sản phẩm tạo thành : SO3, Na2O, Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2.

Trả lời                 

- Các oxit tác dụng với nước là: SO3, Na2O, CaO, P2O5, CO2.

\(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)

\(N{a_2}O + {H_2}S{O_4} \to 2NaOH\)

\(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

\({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\)

\(C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3}\)

- Các oxit không tác dụng với nước là: Al2O3, CuO.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay