Bài 36.5 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho nổ một hỗn hợp gồm 1 mol hiđro và ... DeHocTot.com
Close

Bài 36.5 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho nổ một hỗn hợp gồm 1 mol hiđro và 14 lít khí oxi (đktc).

a) Có bao nhiêu gam nước được tạo thành ?

b) Chất khí nào còn dư và dư bao nhiêu lít ?

Trả lời       

a) Phương trình hóa học :

\(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2{H_2}O\)

2 mol    1 mol       2 mol

1 mol     x mol       y mol

\({n_{{O_2}}} = {{14} \over {22,4}} = 0,625(mol)\)

Theo phương trình hóa học trên ta thấy \({O_2}\) dư, nên ta tính khối lượng nước theo số mol hidro.

\({n_{{O_2}}} = {{14} \over {22,4}} = 0,625(mol)\)

Khối lượng nước thu được: 1 x 18 = 18 (g).

b) Chất còn dư là oxi. Theo phương trình hóa học trên ta có :

\(y = {{2 \times 1} \over 2} = 1(mol)\)

Thể tíchkhí oxi dư là: (0,625 - 0,5 ) x 22,4 = 2,8 (lít).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay