Bài 36.8 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho 210 kg vôi sống (CaO) tác dụng với nư... DeHocTot.com

Bài 36.8 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho 210 kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước, em hãy tính lượng Ca(OH)2 thu .được theo lí thuyết. Biết rằng vôi sống có 10% tạp chất không tác dụng với nước.

Trả lời            

Khối lượng vôi sống (CaO) nguyên chất :

\({{210 \times (100 - 10)} \over {100}} = 189(kg)\)

Phương trình hóa học 

\(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

56 kg                         74 kg

189 kg                        x kg

\(x = {{74 \times 189} \over {56}} = 249,75\)

Khối lượng \(Ca{(OH)_2}\) thu được là: 249,75 kg.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay