Bài 36.9 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 36.9 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào.

a) \(K \to {K_2}O \to KOH\)

b) \(P \to {P_2}{O_5} \to {H_3}P{O_4}\)

 

Trả lời           

a)   \(4K + {O_2} \to 2{K_2}O\)  : Phản ứng hóa hợp

 \({K_2}O + {H_2}O \to 2KOH\)  :   Phản ứng hóa hợp

b) \(4P + 5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\) :   Phản ứng hóa hợp 

 \({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\) : Phản ứng hóa hợp

c) \(2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow \) :     Phản ứng thế

\(4Na + {O_2} \to 2N{a_2}O\) :      Phản ứng hóa hợp 

\(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\) : Phản ứng hóa hợpde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay