Bài 38.1 Trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 38.1 Trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau :

(1) Lưu huỳnh đioxit + nước ;             (4) Kẽm + axit suníuric (loãng);

(2) Sắt(III) oxit + hiđro ;                    (5) Canxi oxit + nước.

(3) Kẽm + dung dịch muối đồng(II) suníat;

b) Các loại phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào ?

Trả lời               

a) Các phương trình hóa học:

\((1)S{O_2} + {H_2}O \to {H_2}S{O_3}\)

\((2)F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)

\((3)Zn + CuS{O_4} \to ZnS{O_4} + Cu\)

\((4)Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2} \uparrow \)

\((5)CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

b) - Phản ứng hóa hợp là các phản ứng : (1); (5).

- Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng : (2).

- Phản ứng thế là các phản ứng: (3), (4).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay