Bài 38.4 Trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Khi điện phân nước thu được 2 thể tí... DeHocTot.com

Bài 38.4 Trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Khi điện phân nước thu được 2 thể tích H2 và 1 thể tích khí O2 (cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Từ kết quả này, em hãy chứng minh công thức hoá học của nước.

Trả lời              

Phương trình điện phân nước: 

\(2{H_2}O\buildrel {dienphan} \over\longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

                            2V         1V

Trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất tỷ lệ thể tích bằng tỷ lệ mol, nên:

\({n_{{H_2}}}:{n_{{O_2}}} = 2:1\)

Suy ra: \({{{n_H}} \over {{n_O}}} = {2 \over 1}\)

Do đó công thức phân tử nước là \({H_2}O\)

     de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay