Bài 4.1 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào ... DeHocTot.com
Close

Bài 4.1 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào vở bài tập) :

a) ........ và ....... có điện tích như nhau, chỉ khác dấu.

b) ......... và ......... có cùng khối lượng, còn .......... có khối lượng rất bé, không đáng kể.

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số .......... trong hạt nhân.

d) Trong nguyên tử ........... luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp.

Trả lời :

a) Proton và electron ;

b) Proton và nơtron, electron ;

c) Proton ;

d) Các electron.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay