Bài 41.1 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Căn cứ vào đồ thị về độ tan của ch... DeHocTot.com

Bài 41.1 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất rắn trong nước (hình 6.5, SGK), hãy ước  lượng độ tan của các muối NaNO3, KBr, KNO3, NH4Cl, NaCl và Na2SO4 ở nhiệt độ :

a) 20°C.

b) 40°C.

Trả lời                   

Theo đồ thị, độ tan của các muối vào khoảng:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay