Bài 41.3 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có... DeHocTot.com

Bài 41.3 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750 g nước I ở 25°c. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2 g.

Trả lời             

Tính khối lượng NaCl:

100 g nước ở 25°C hoà tan tối đa được 36,2 g NaCl.

750 g nước ở 25°C hoà tan tối đa được :

\({{36,2 \times 750} \over {100}} = 271,5(g)NaCl\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay