Bài 41.4 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Tính khối lượng muối AgNO3 có thể tan t... DeHocTot.com
Close

Bài 41.4 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Tính khối lượng muối AgNO3 có thể tan trong 250 g nước ở 25°c. Biết độ tan của AgNO3 ở 25°c là 222 g.

Trả lời 

Tính toán tương tự bài tập 41.3, ta có kết quả : 555 g AgNO3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay