Bài 41.5 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hoá học 8 - Biết độ tan của muối KCl ở 20°c là 34... DeHocTot.com
Close

Bài 41.5 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hoá học 8

Hóa học


Biết độ tan của muối KCl ở 20°c là 34 g. Một dung dịch KCl nóng có chứa  50 g KCl trong 130 g H2O được làm lạnh về nhiệt độ 20°C. Hãy cho biết:

a) Có bao nhiêu gam KCl tan trong dung dịch.

b) Có bao nhiêu gam KCl tách ra khỏi dung dịch.

Trả lời                

Biết rằng, ở 20°C, 100 g nước hoà tan được 34 g KCl.

Vậy, ở 20°C, 130 g nước hoà tan được :

\({{34 \times 130} \over {100}} = 44,2(g)KCl\)

Khi hạ nhiệt độ của dung dịch KCl xuống 20°c, ta có những kết quả :

a) Khối lượng KCl tan trong dung dịch là 44,2 g.

b) Khối lượng KCl tách ra khỏi dung dịch là :

\({m_{KCl}} = 60 - 44,2 = 5,8(g)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay