Bài 41.6 Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Một dung dịch có chứa 26,5 g NaCl trong 75 ... DeHocTot.com

Bài 41.6 Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Một dung dịch có chứa 26,5 g NaCl trong 75 g H2O ở 25°c. Hãy xác định dung dịch NaCl nói trên là chưa bão hoà hay bão hoà.

Biết độ tan của NaCl trong nước ở 25°c là 36 g.

Trả lời                  

Dung dịch NaCl bão hoà ở 25°C là dung dịch chứa 36 g NaCl trong 100 g H2O.

Như vậy, 75 g nước ở 25°C sẽ hoà tan được :

\({m_{NaCl}} = {{36 \times 75} \over {100}} = 27(g)\)

Dung dịch NaCl đã pha chế là chưa bão hoà, vì dung dịch này có thể hoà tan thêm được : 27 - 26,5 = 0,5 (g) NaCl ở nhiệt độ 25°C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay