Bài 41.7* Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Có bao nhiêu gam NaNO3 sẽ tách ra khỏi 200 ... DeHocTot.com

Bài 41.7* Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Có bao nhiêu gam NaNO3 sẽ tách ra khỏi 200 g dung dịch bão hoà NaNO3 ở 50°c, nếu dung dịch này được làm lạnh đến 20°C?

Biết : \({S_{NaN{O_3}({{50}^o}C)}} = 114g;{S_{NaN{O_3}({{20}^o}C)}} = 88g\)

Trả lời             

- Tính khối lượng chất tan NaNO3 trong 200 g dung dịch ở 50°c

Trong 100 + 114 = 214 (g) dung dịch có hoà tan 114 g NaNO3. Vậy trong 200 g dung dịch có khối lượng chất tan là :

\({{200 \times 114} \over {214}} \approx 106,54(g)NaN{O_3}\)

- Tính khối lượng NaNO3 tách ra khỏi dung dịch ở 25 °c

+ Đặt X là khối lượng NaNO3 tách ra khỏi dung dịch, vậy khối lượng dung dịch NaNO3 là (200 - x) g. Khối lượng NaNO3 hoà tan trong (200 - x) g ở 25°c là (106,54 - x) g.

+ Theo đề bài : trong 100 + 88 = 188 (g) dung dịch ở 25 °c có hoà tan 88 g NaNO3. Vậy trong (200 - x) g dung dịch có hoà tan \({{88 \times (200 - x)} \over {188}}\) NaNO3.

+ Ta có phương trình đại số :

 \({{88 \times (200 - x)} \over {188}} = 106,54 - x \to x \approx 24,29(g)\) NaNO3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay