Bài 42.3 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Để xác định độ tan của một muối tr... DeHocTot.com

Bài 42.3 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Để xác định độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thưc nghiệm, người ta dựa vào những kết quả như sau :

- Nhiệt độ của dung dịch muối bão hoà đo được là 19°c.

- Chén nung rỗng có khối lượng là 47,1 g.

- Chén nung đựng dung dịch muối bão hoà có khối lượng là 69,6 g.

- Chén nung và muối kết tinh thu được sau khi làm bay hết hơi nước, có khối lượng là 49,6 g.

Hãy cho biết:

a)  Khối lượng muối kết tinh thu được là bao nhiêu.

b) Độ tan của muối ở nhiệt độ 19°c.

c) Nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà ở nhiệt độ 19°C

Trả lời              

a) Khối lượng muối kết tinh : 49,6 - 47,1 = 2,5 (g)

b) Độ tan của muối ở nhiệt độ 19°C :

- Khối lượng nước có trong dung dịch muối bão hoà là :

\({m_{{H_2}O}} = 69,6 - 49,6 = 20(g)\)

Như vậy, ở 19°c thì 2,5 g muối tan trong 20 g nước sẽ tạo ra dung dịch bão hoà.

- Độ tan của muối ở 19°C là :

\(S = {{2,5 \times 100} \over {20}} = 12,5(g)\)

c) Nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà ở 19°C.

- Khối lượng của dung dịch muối :

mdd = 69,6 - 47,1 = 22,5 (g)

Nồng độ phần trăm của dung dịch muối là :

\(\% C = {{100\%  \times 2,5} \over {22,5}} \approx 11,1\% \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay