Bài 42.7 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Trình bày phương pháp thực nghiệm để x... DeHocTot.com
Close

Bài 42.7 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ phần trăm và nồng độ mol của một mẫu dung dịch CuSO4 có sẵn trong phòng thí nghiệm.

Trả lời                 

a) Phương pháp xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 .

- Cân lấy một lượng dung dịch CuSO4 tuỳ ý, ví dụ 100 g.

- Cô cạn dung dịch cho đến khi thu được chất rắn màu trắng là CuSO4.

- Cân muối CuSO4 thu được sau khi cô cạn, thí dụ được 8 g.

- Tính nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 ban đầu :

\(C\%  = {{100\%  \times 8} \over {100}} = 8\% \)

b) Phương pháp xác định nồng độ mol của dung dịch CuSO4 :

- Cân lấy một lượng dung dịch CuSO4 tuỳ ý rồi đo thể tích. Thí dụ, cân lấy 100 g dung dịch CuSO4 như trong thí nghiệm trên, đo thể tích được 90 ml.

- Tính số mol CuSO4 có trong 90 ml (hoặc 100 g) dung dịch là :

\({n_{CuS{O_4}}} = {8 \over {160}} = 0,05(mol)\)

- Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 :

\({C_M} = {{1000 \times 0,05} \over {90}} \approx 0,56(mol/l)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay