Bài 43.1 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 43.1 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Từ dung dịch MgSO4 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M ?

Trả lời               

Pha chế 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M :

- Phần tính toán :

+ Tìm số mol MgSO4 có trong dung dịch phải pha chế :

\({m_{MgS{O_4}}} = {{0,4 \times 100} \over {1000}} = 0,04(mol)\)

+ Tim thể tích dung dịch MgSO4 2M, trong đó có hoà tan 0,04 mol MgSO4

\({V_{{\rm{dd}}}} = {{1000 \times 0,04} \over 2} = 20(ml)\)

- Phần pha chế :

+ Đong lấy 20 ml dung dịch MgSO4 2M cho vào bình tam giác.

+ Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 100 ml. Lắc đều, ta được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay