Bài 43.2 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách p... DeHocTot.com

Bài 43.2 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M.

Trả lời               

Pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M :

- Phần tính toán :

+ Tìm số mol NaCl có trong dung dịch cần pha chế :

\({n_{NaCl}} = {{0,2 \times 250} \over {1000}} = 0,05(mol)\)

+ Tìm thể tích dung dịch NaCl 1M trong đó có hoà tan 0,05 mol NaCl 

\({V_{{\rm{dd}}}} = {{1000 \times 0,05} \over 1} = 50(ml)\)

-Phần pha chế :

+ Đong lấy 50 ml dung dịch NaCl 1M cho vào bình tam giác.

+ Thêm dần dần nước cất vào bình cho đủ 250 ml. Lắc đểu, ta được 250 ml dung dịch NaCl 0,2M cần pha chế.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay