Bài 43.3 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy trình bày cách pha chế  50 ml dung dị... DeHocTot.com
Close

Bài 43.3 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy trình bày cách pha chế  50 ml dung dịch HNO3 0,25M bằng cách pha loãng dung dịch HNO3 5M có sẵn.

Trả lời                

Tính toán và pha chế tương tự các bài tập 43.1, 43.2 ở trên.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay