Bài 43.4 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Từ glucozơ (C6H1206) và nước cất, hãy tr... DeHocTot.com

Bài 43.4 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Từ glucozơ (C6H1206) và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200 g dung dịch glucozơ 2%.

Trả lời               

Pha chế 200 g dung dịch glucozơ 2% :

- Phần tính toán :

Tính khối lượng glucozơ cần dùng :

\({m_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = {{2 \times 200} \over {100}} = 4(g)\)

-Phần pha chế:

+ Cân lấy 4 g glucozơ cho vào bình tam giác.

+ Cân lấy 200 - 4 = 196 (g) nước cất, hoặc đong 196 ml nước cất, đổ vào binh tam giác. Lắc mạnh cho glucozơ tan hết, ta được 200 g dung dịch glucơzơ 2%.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay