Bài 43.5 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - a) 250 ml dung dịch có nồng độ 0,1 M của... DeHocTot.com

Bài 43.5 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


a) 250 ml dung dịch có nồng độ 0,1 M của những chất sau':

- NaCl ;

- KNO3 ;

- CuSO4.

b) 200 g dung dịch có nồng độ 10% của mỗi chất nói trên.

 Trả lời               

a) Cách tính toán và pha chế các dung dịch tương tự các bài tập 43.1,43.2 ở trên.

b) Cách tính toán và pha chế các dung dịch tương tự bài tập 43.4 ở trên.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay