Bài 43.6 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Có những dung dịch ban đầu như sau :a) Na... DeHocTot.com
Close

Bài 43.6 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Có những dung dịch ban đầu như sau :

a) NaCl 2M ;

b) MgSO4 0,5M.

c) KNO3 4M ;

Làm thế nào có thể pha chế được những dung dịch theo những yêu cầu sau :

- 500 ml dung dịch NaCl 0,5M ;

- 2 lít dung dịch MgSO4 0,2M ;

- 50 ml dung dịch KNO3 0,2M.

Trả lời                

a) Pha chế 500 ml dung dịch NaCl 0,5M từ dung dịch NaCl 2M :

- Phần tính toán :

+ Tim số mol NaCl có trong 500 ml dung dịch cần pha chế :

\({n_{NaCl}} = {{0,5 \times 500} \over {1000}} = 0,25(mol)\)

+ Tim thể tích dung dịch NaCl 2M trong đó có hoà tan 0,25 moỉ.

- Phần pha chế:

+ Đong lấy 125 ml dung dịch NaCl 2M cho vào bình tam giác.

+ Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 500 ml. Lắc đều, ta được 50C dung dịch NaCl 0,5M cần pha chế.

b) và c) : Cách pha chế 2 lít dung dịch MgSO4 0,2M và 50 ml dung dịch KNO3 0,2M tương tự phẩn a) của bài tập này.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay