Bài 43.7 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Từ những muối và nước cất, hãy trình... DeHocTot.com

Bài 43.7 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau :

a) 2,5 kg dung dịch NaCl 0,9% ;

b) 50 g dung dịch MgCl2 4% ;

c) 250 g dung dịch MgSO4 0,1%.

Trả lời               

a) Pha chế 2,5 kg dung dịch NaCl 0,9% từ NaCl và nước cất :

- Phần tính toán :

Tìm khối lượng NaCl cần dùng để pha chế 2,5 kg dung dịch NaCl 0,9% : \({m_{NaCl}} = {{0,9 \times 2,5} \over {100}} = 0,0225(kg)\) hoặc 22,5 g NaCl.

- Phần pha chế :

+ Cân lấy 22,5 g NaCl tinh khiết cho vào chậu thuỷ tinh có dung tích vào khoảng 3 lít.

+ Đổ thêm 2500 - 22,5 = 2477,5 (g) (hoặc ml) nước cất vào chậu. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 2,5 kg dung dịch NaCl 0,9%.

b) và c) : Cách tính toán và pha chế các dung dịch MgCl2 4% và dung dịch MgSO4 0,1% cũng tương tự phần a) của bài tập này.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay