Bài 43.8* Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Có 2 lọ đựng dung dịch H2SO4. Lọ thứ n... DeHocTot.com
Close

Bài 43.8* Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Có 2 lọ đựng dung dịch H2SO4. Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ hai có nồng độ 3M. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 50 ml dung dịch H2SO4 có nồng độ 1,5M từ 2 dung dịch axit đã cho.

Trả lời                    

Pha chế 50 ml dung dịch H2SO4 1,5M :

- Phần tính toán :

+ Tìm số mol H2SO4 cần có để pha chế 50 ml dung dịch H2SO4 1,5M :

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {{1,5 \times 50} \over {1000}} = 0,075(mol)\)

+ Đặt X (ml) và y (ml) là thể tích của dung dịch H2SO4 1M và H2SO3M phải dùng. Số mol H2SO4 cần phải lấy của mỗi dung dịch là 0,001x và 0,003y. Ta có hệ phương trình đại số :

     0,001x + 0,003y = 0,075

           x + y =50

Giải hệ phương trình, ta có : x = 37,5 và y = 12,5.

-Cách pha chế .

Đong lấy 37,5 ml dung dịch H2SO4 1M và 12,5 ml dung dịch H2SO4 3M cho vào bình tam giác, lắc đều, ta được 50 ml dung dịch H2SO4 1,5M.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay