Bài 44.1 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cân 10,6 g muối Na2CO3 cho vàồ cốc chia đ... DeHocTot.com
Close

Bài 44.1 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cân 10,6 g muối Na2CO3 cho vàồ cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục mililít nước cất, khuấy cho muối tan hết. Sau đó rót thêm nước vào cốc cho đủ 200 ml. Ta được dung dịch Na2CO3 có khối lượng riêng là 1,05 g/ml. Hãy tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế.

Trả lời             

Nồng độ phần trăm của dung dịch pha chế:

- Khối lượng của dung dịch Na2CO3 :

\({m_{{\rm{dd}}}} = 1,05 \times 200 = 210(g)\)

- Nồng độ phần trăm của dung dịch

\(C\%  = {{100\%  \times 10,6} \over {210}} \approx 5,05\% \)

Nồng độ mol của dung dịch pha chế:

- Số mol Na2CO3 trong dung dịch:

\({n_{N{a_2}C{O_3}}} = {{10,6} \over {106}} = 0,1(mol)\)

- Nồng độ mol của dung dịch :

\({C_M} = {{1000 \times 0,1} \over {200}} = 0,5(mol/l)\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay