Bài 44.2 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 44.2 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Có : CuSO4 và nước cất. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế để có được những sản phẩm sau :

a) 50 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ IM.

b) 50 g dung dịch CuSO4 có nồng độ 10%.

Trả lời               

 a) Pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 1M :

- Số mol CuSO4 cần dùng là :

\({n_{CuS{O_4}}} = {{1 \times 50} \over {1000}} = 0,05(mol)\, có khối lượng là:

\({m_{CuS{O_4}}} = 160 \times 0,05 = 8(g)\)

- Cách pha chế:

Cân 8 g CuSO4 cho vào cốc chia độ. Thêm khoảng 25 - 30 ml nước cất vào cốc, dùng đũa thuỷ tinh khuấy cho CuSO4 tan hết, bỏ đũa ra ngoài, thêm từ từ nước cất cho đủ 50 ml. Trộn đều, ta được 50 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 1M.

b) Pha chế 50 g dung dịch CuSO4 10% :

- Khối lượng CuSO4 cần dùng là :

\({m_{CuS{O_4}}} = {{10 \times 50} \over {100}} = 5(g)\)

- Khối lượng nước cất cần dùng là :

       50-5 = 45 (g)

-Cách pha chế:

Cân lấy 5 g CuSO4 cho vào cốc. Rót từ từ vào cốc 45 g hoặc 45 ml nước cất, khuấy cho CuSO4 tan hết, ta được 50 g dung dịch CuSO4 10%.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay